Nye bilder

Næringslivsdagen 2012: LØFT!

God morgen næringsliv i Tromsø og omland! Onsdag 14. mars er det Næringslivsdagen 2012 med tema “LØFT”! Konferansen finner sted på Rica Ishavshotell og det er – utrolig nok – fortsatt mulig å melde seg på.

Programmet inneholder litt om samferdsel, reiseliv og petroleum. Konferansen tar videre for seg suksesshistorier om løft i nord, sett fra nord og sett fra sør. Programmet rommer også samarbeid om kompetanseutvikling og merverdi av å selge levende sjømat. Programmet er ispedd munter møteledelse av Robert Stoltenberg. Vi håper både Hverdagsløft, Kompetanseløft, Energiløft og Sanseløft vil bidra til å gi næringslivet og andre aktører faglig påfyll, inspirasjon og gode muligheter til å utvide både horisont og nettverk. Legg til underholdning av The Northern Lies og en alldeles fortreffelig konferansemiddag, og dagen er fullkommen!

Kristin og Boris kommer - Iren og Rolf også! Hva med deg?

Onsdag 16. mars 2011 arrangeres Næringslivsdagen for 16. år på rad i Tromsø. Næringslivsdagen er en arena for næringslivet og med næringslivet, noe du vil se av årets program. I fjor var temaet Glød. Tema for årets konferanse er Teft. Vi ønsker å formidle suksesshistorier fra nord gjennom interessante og inspirerende foredrag.

Blant foredragsholderne finner du T. Dupont (Global Trends), Bjørn Viggo Ottem (Tank Design), Kristin Skogen Lund (Telenor/NHO), Kim Daniel Arthur (Playfish/Electronic Arts), Inger-Lise Brones (JM Hansen), Stein-Gunnar Bondevik (Nofima), Bjørn Laksforsmo (Torghatten Nord), Charlotte Engelmark (INTRO), Rolf Skatteboe (Kongsberg Satellite Services), Boris Benulic (Kraft & Kultur) og Iren Reppen (Hålogaland Teater). Alle har en suksesshistorie å fortelle, noen har til og med flere. Og vi skulle gjerne hatt plass til enda flere av deres historier. Nytt av året er derfor en kavalkade over næringslivshistorier som viser at Teft – nese for forretninger – er noenlunde jevnt fordelt over det ganske Troms.

Næringslivsdagen 2011

Næringslivsdagen 2011 finner sted på Rica Ishavshotel, Tromsø, onsdag 16. mars 2011. Påmelding er åpnet. Det foreløpige programmet mangler ennå et par sentrale foredragsholdere, men programkomiteen jobber med saken. Vi har også booket en meget dyktig møteleder, men navnet hans vil ikke bli avslørt før på selve konferansedagen 16. mars.

I fjor var temaet Glød, i år er temaet Teft. Vi ønsker å formidle suksesshistorier fra næringslivet til inspirasjon for næringslivet i Troms og landsdelen for øvrig. Nytt av året er bl.a. en kavalkade av suksesshistorier fra Troms og get-together kl 19-22 kvelden før konferansen. Det vil bli omvisning og smaking av øl på Macks mikrobryggeri og deretter sosialt samvær med kulturinnslag og sesongens øl på Ølhallen. Dette er en ypperlig oppvarmingsøvelse for alle konferansedeltakere og en fin anledning for tilreisende deltakere. Etter innspill fra fjorårets deltakere gjeninnfører vi middagen etter konferansen som et valgfritt alternativ for de som ønsker det.

Arbeidslivsdagen 2010 - møteplass for næringsliv og studenter

Onsdag 15. september arrangeres Arbeidslivsdagen ved Universitetet i Tromsø for femte år på rad.

Arbeidslivsdagen har etablert seg som en årlig møteplass for offentlige og private virksomheter som ønsker å møte studentene ved UiT. I år deltar ikke mindre enn 85 virksomheter, mange av disse fra landsdelen. Virksomhetene kommer for å profilere seg overfor UiT-studentene – og for å komme i kontakt med potensielle jobbsøkere. Arrangementet er en god anledning for bedrifter til å synliggjøre kompetansebehov og karrieremuligheter.

Suksesshistorier

Hva er din suksesshistorie? Næringslivsdagen 2011 (NLD 2011) leter etter suksesshistorier fra næringslivet i Tromsø-regionen som skal deles næringslivet 16. mars 2011. Og vi finner både morsomme og interessante historier som det kan være mye læring i.

NLD 2011 har etablert egne kommunikasjonskanaler på Facebook, Twitter, Youtube, Origo og LinkedIn.

Næringslivsdagen 2010: Diskusjonsgrunnlag

Næringslivsdagen 2010 arrangeres i Forskningsparken i Tromsø onsdag 17. mars kl 9-17.

Næringslivsdagen er den 15. i rekken og årets tema er GLØD. Vi håper du vil være med å gløde sammen med oss og la deg inspirere av kortfilmen Glød, historien om et et vellykket omdømmeprosjekt, investeringsplaner i Tromsøregionen, universitetscampus som et ukjent marked for næringslivet, flere regionale suksesshistorier fra ulike bransjer, korte kulturelle innslag, lokal mat med internasjonal vri og rikelig med anledning til nettverksbygging. Videre skal vi piske opp stemningen til Speakers’ Corner hvor du og de andre deltakerne vil få anledning til å si noen ord om hva dere brenner for – hvordan du mener verdier skal skapes i regionen i tiden fremover. Det hele avsluttes med en kreativ oppsummering. Vårt mål er at du skal forlate konferansen med glødende engasjement og en god dose samhandlings- og tiltakslyst.

Tromsø Living - Kunnskapsledelse

Tromsø Living legges ned inntil videre. Norinnova har ikke mottatt tilstrekkelig støtte i det kunnskapsintensive næringslivet til å gjennomføre hovedprosjektet om kunnskapsledelse slik det foreligger nå. Det skyldes primært manglende støtte i form av egeninnsats og egenfinansiering. De fleste bedrifter synes å ha mer enn nok med å fokusere på kjernevirksomheten, og å tiltrekke og beholde kompetanse synes ikke å være førsteprioritet nå. Det kan bli aktuelt å ta en ny vurdering i løpet av 2010.

Vi registrerer med glede at forstudien er blitt veldig godt mottatt og tatt i bruk både av bedrifter, kommunen og virkemiddelapparatet. Dersom noen ønsker å gjennomføre hovedprosjektet, slik det foreligger (eller med endringer), er vi positive til det. Dersom du ønsker prosjektbeskrivelsen tilsendt, ta kontakt.

"Tromsbenken" om kunnskap i nord

Panelet

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening arrangerte folkemøte om kunnskapsbasert verdiskaping i nord i Kulturhuset, Tromsø, 1. september 2009. Det norske mannskor av 1995 åpnet møtet med et historisk tilbakeblikk på kunnskapsbasert verdiskaping i nord. Thomas K. Føre, leder av Tekna Tromsø avd. ønsket velkommen. Innledere til debatt var Jarle Aarbakke, rektor ved UiT, og Jan Buch Andersen, nytilsatt adm. direktør i kunnskapsbedriften Biotec Marine Biochemicals, innledet. Panelet besto av Øyvind Korsberg (FrP), Mariam H. Rapp (KrF), Elisabeth Aspaker (H), Lena Jensen (SV) og Anne Marit Bjørnflaten (Ap). Hilde Sjurelv, daglig leder i Konsulentfirmaet Sjurelv ledet debatten som ble fulgt av et 20-talls mennesker.

Folkemøte om kunnskapsbasert utvikling i nord

Teknisk-naturvitenskapelig forening – Tekna arrangerer folkemøte på Kulturhuset i dag kl 18 om kunnskapsbasert utvikling i nord. Jarle Aarbakke, rektor ved UiT, og Jarl Buch Andersen, adm. direktør i Biotec Marine Biochemicals AS. Innledningen etterfølges av en paneldebatt med neste periodes stortingspolitikere?!, og vi ser frem til en viktig og god debatt!

Skal vi for eksempel fortsatt leve med at 80 % av nordområdeforskningen skjer i Sør-Norge?

Oslo dyrest i verden, men hva med Tromsø ?

Bjerkakerstranda

Riksavisene feirer at Oslo har vunnet konkurransen om å være den byen i verden med høyest pris på tjenester og varer. Denne debatten har funnet sted et utall ganger, og etterfølges gjerne av en påstand om at bensin tross alt ikke er så dyrt når man har et såpass høyt lønnsnivå i Norge. Undersøkelsen viser kostnadsnivået i ulike byer, men gir også en pekepinn på kjøpekraft, -forholdet mellom kostnadsnivå og lønnsnivå. For å beregne kostnadsnivået undersøkes 125 dagligdagse tjenester og varer, -boligkostnader og f.eks. utgifter i forbindelse med skolegang taes ikke med i statistikken. Tromsø er nok for liten til å være med i indeksen, men for den som skulle klare å få fatt i oversikten over hvilke varer og tjenester det er snakk om, burde det være mulig å plassere Tromsø i oversikten.

Seminar om kunnskapsbyen Tromsø den 9. sept.

Byutviklingsenheten i Tromsø kommune og Prosjekt Nordområdemuseet, et samarbeid mellom universitetet, kommunen og fylkeskommunen, inviterer til seminar om kunnskapsbyen Tromsø. Seminaret holdes den 9. sept. på Polarmiljøsenteret, med påfølgende workshop om Nordområdemuseet den 10. sept. på Rådhuset.

Ved seminaret samles et bredt spekter av aktører i Tromsø for å diskutere hvordan ledelse, forskning, næring, kultur og byutvikling kan ses i sammenheng, og hva som i fellesskap kan gjøres for å styrke Tromsø som kunnskapsby.

RDA-feiring !

Det er kanskje ukjent for de fleste, men vi har for ikke langt tilbake passert en viktig merkedag for næringsutvikling i Tromsø. RDA står for regional differensiert arbeidsgiveravgift. Arbeidsgivere betaler avgift på lønnskostnader, og i Norge er arbeidsgiveravgiften regionalt differensiert. De bedrifter som befinner seg langt fra markedet kompenseres for dette gjennom lavere eller ingen arbeidsgiveravgift. Stortinget har vedtatt at privat sektor skal kompenseres for den økte arbeidsgiveravgiften ved transportstøtte og gjennom næringsrettede utviklingstiltak. I tillegg ble reglene om såkalt bagatellstøtte brukt. Dette ble kalt RDA-midler.

Det vi nå i sommer feirer er at Troms Fylkeskommune, ved nærings og sikkert også informasjonsetaten, har brukt et helt år på å etablere en informasjonstjeneste knyttet til bruken av RDA midler. Det er gledelig at Fylkeskommunen er så ambisiøse med sitt informasjonsprosjekt rundt RDA, at de har lagt ned et helt års arbeide med nettstedet www.rdatromso.no. Det er ikke lenge siden de fjernet datoen for når de la ut “nye sider kommer snart”, -men for de som lurer var den meldingen publisert 12. Juni 2008.

Nordområdebloggen

Tromsø Living ønsker Nordområdebloggen til Reibo velkommen. Vi har opparbeidet en del erfaring ved bruk av blogging, og noe av dette er oppsummert på Regjeringens omdømmeportal Ry. Reibo bør videre vurdere å bruke andre kommunikasjonskanaler som f.eks. Twitter. Her kan dere hente inspirasjon fra IT-gründer Terje Wold og Venstre-politiker Jonas Eilertsen.

Se også:

Småkommuner og fagmiljøer

Svært få vil jobbe i små kommuner står det å lese i Aftenposten 19.06.09. Videre står det at faglig arbeidsmiljø er helt avgjørende. Selv om artiklene i stor grad omhandler høyt utdannede til det offentlige helsevesenet, bør det også være interessant for det kunnskapsintensive næringslivet å utvikle fagmiljøer, ikke bare internt i virksomhetene, men også på tvers av virksomheter og på tvers av næringer. Dette støtter opp under resultatene fra Tromsø Living-undersøkelsen. Prosjektteamet arbeider nå med prosjektbeskrivelsen for et hovedprosjekt i dialog med mange spennende aktører. Stay tuned!

Far North Living Lab

Norut har tatt initiativet til å etablere en Living Lab i Troms sammen med kreative næringer innen film, musikk og spill. Laben skal gi en infrastruktur og et nettverk for å kunne eksperimentere. Sammen skal vi skape et miljø for digital kreativitet og samtidig ha forskning og innovasjon på dagsorden. Hvordan kan man for eksempel tjene penger på digitalt innhold når det meste som er av interesse blir piratkopiert og spredt?

Living Lab er et begrep som kommer fra forskning i EU. Det skal bidra til at brukere i større grad involveres i forskning og uvikling på et tidlig stadium. Aktive brukere vil kunne luke ut satsinger som ikke er interessante og gi utviklingen et puff i riktig retning. En living lab skal være et samarbeid mellom forskning, næringsliv, sluttbrukere og det offentlige. Labben er åpen for de som føler at de har noe å bidra med, enten det er prosjekter hvor de ønsker å bruke labben eller det er sluttbrukere som ønsker å få delta i en kreativ utviklingsprosess. Se http://farnorthlivinglab.no

Rigget for vekst?

Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KBNN) ble lagt frem i 11.05.09. Verden er inne i en dyp økonomisk krise… […] Norge er inne i en nedgangskonjunktur, ifølge adm. direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge. Nordnorsk økonomi påvirkes mindre enn norsk økonomi pga. næringsstruktur med relativt liten industri, bedrifter som først og fremst betjener lokale/regionale markeder og høy sysselsetting i offentlig sektor.

Arbeidsmarkedet i Nord-Norge er for tiden strammere enn i resten av landet, men det skyldes i hovedsak dårlig samsvar mellom tilbud og etterspørsel. Det at Nord-Norge er rimelig robust ift. sysselsettingsendringer i nedgangstider, gjør imidlertid at vi ikke kommer til å oppleve den samme veksten som resten av Norge når det en gang snur. Med mindre vi gjør grep som rigger oss for vekst. Og grepene bør vi gjøre nå.

Seminar for samhandling ved Handelshøgskolen i Tromsø

Seminaret Kultur og struktur for samhandling ble avholdt ved Handelshøgskolen i Tromsø 23. april. 60 deltakere fra privat og offentlig virksomhet og UiT samlet seg rundt temaet samhandling.

Rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke, åpnet seminaret med å fortelle om etableringen av Handelshøgskolen i Tromsø. Han gratulerte HHT med etableringen og ønsket den nye handelshøgskolen lykke til.

Studenten som skapte storm mot Warner Music med 140 tegn på Twitter

Det siste døgnet har det skjedd noe interessant: En 18-årig student med navnet Even har skapt storm mot Warner Music Norge med en enkel og nokså uskyldig melding på Twitter.

Jeg fulgte tilfeldigvis det hele live på Twitter, og erfaringen var så nyttig at jeg valgte å skrive et innlegg på bloggen min. Moralen i historien er som følger: David kan slå Goliat med en enkle digital slynge!

"Curlingbarna" tar med mamma på jobbintervju

Det måtte skje når “curlingbarna” vokser til og skal søke jobb: De tar med mamma på jobbintervju! For hva skal disse unge menneskene, som er vant til å få ting i hendene uten særlige anstrengelser, gjøre når de møter noe så krevende som et jobbintervju? Mannskapet, dvs. foreldrene, har kostet isen for dem hele tiden for at livet skal gå så glatt som mulig.

Halledussan!

Vi trenger primadonnaer!

I leserinnlegget Kunnskapsledelse skaper attraktive arbeidsplasser (Bladet Tromsø, 16.04.09) skriver prosjektgruppen for Tromsø Living om hvordan kunnskapsbedrifter i Tromsø-regionen kan bli bedre på å lede kunnskapsarbeidere. Å legge til rette for kreativt arbeid er et viktig grep. Ukeavisen Ledelse presenterer resultatene av mange års forskning på motivasjon og ledelse av høyt spesialiserte, kreative medarbeidere utført av seniorforsker Helle Hedegaard Hein ved Copenhagen Business School. Hun har identifisert fire arketyper av kreative medarbeidere, som må motiveres og ledes på ulike måter. Primadonnaen er én av dem. Kanskje du kjenner deg eller andre igjen i beskrivelsene som er gjengitt nedenfor:

  1. Primadonnaen: Ingen høyt spesialisert virksomhet uten primadonnaer. Primadonnaen drives av et kall, og ønsker å utgjøre en forskjell i den høye saks tjeneste. Arbeidet er en primær kilde til tilfredshet. Anerkjennelse er i seg selv ikke en motivasjonsfaktor.

Kunnskapsledelse skaper attraktive arbeidsplasser

Ved å etablere gode strategier for kunnskapsledelse vil kunnskapsintensive virksomheter være bedre i stand til å beholde dyktige medarbeidere og tiltrekke potensielle medarbeidere fra andre regioner i Norge og fra utlandet. Det slår forstudien Tromsø Living fast i rapporten som ble lagt frem mandag 9. mars.

Kunnskapsledelse

UiT med 20 % flere søkere

Universitetet i Tromsø har den største prosentvise økningen i søkermassen. Økningen er på nærmere 20 %, ifølge iTromsø. Dette er gledelige nyheter for oss som er opptatt av å tiltrekke og beholde kompetanse til Tromsø-regionen, og det kan tyde på at fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og universitetet således er et vellykket grep. Med den nye Handelshøgskolen og Masterstudiet i Business Creation and Entrepreneurship håper vi på flere kunnskapsintensive nyetableringer og dermed flere alternative arbeidsplasser og karrieremuligheter for norske og utenlandske brain workers.

Tromsø Living goes Facebook

Tromsø Living goes Facebook

Tromsø Living har gjennom forstudien brukt blogging som virkemiddel for å involvere og engasjere mennesker som er opptatt av Tromsø-regionens og kunnskapsintensive virksomheters evne og vilje til å tiltrekke og beholde kompetanse. Det har etter vår mening vært spennende og lærerikt, og vi har fått mange verdifulle innspill fra ulike hold. For å nå ut til flere har vi nå opprettet en egen Facebook-gruppe. Alle medlemmer i Tromsø Living-sonen er hjertelig velkommen til å melde seg inn der. I påvente av oppstart av et hovedprosjekt vil aktiviteten være dugnadsbasert en periode fremover. Vi håper du vil følge med og bidra til fortsatt aktivitet, både her og i den nye Facebook-gruppen.

Tromsø Living

Følges av 157 medlemmer.

Innovasjonsselskapet Norinnova gjennomførte i 2008-2009 en forstudie hvor formålet var å få kunnskap om hva som kan gjøre Tromsø-regionen mer attraktiv mht. å tiltrekke og beholde mennesker med høy kompetanse. Mer om sonen

Origo Tromsø Living er en sone på Origo. Les mer
Annonse